Spädbarnsmassage

Jag är instruktör i spädbarnsmassage, certifierad av Föreningen Instruktörer i Spädbarnsmassage som är en del av den internationella organisationen IAIM.

Jag ordnar kurser för föräldrar med barn.

  • Spädbarnsmassage är en stunds avslappning och välbefinnande för dig och ditt barn
  • Spädbarnsmassage ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation, närhet och glädje
  • Spädbarnsmassage är en möjlighet för dig att fördjupa och utveckla samspelet med ditt barn, ett samspel som ni har glädje av hela livet

Spädbarnsmassage är ingen behandling men det är lugnande och kan t.ex. lindra vid spädbarnskolik. På 1177 Vårdguiden finns en beskrivning av spädbarnsmassage vid kolik.

Läs mer om spädbarnsmassage på Föreningen Instruktörer i Spädbarnsmassage

Kurser i spädbarnsmassage

Det vanligaste kursupplägget är att 5-8 föräldrar med barn träffas 5 gånger med en veckas mellanrum. På kursen går jag i lugn och ro igenom strykningar av en kroppsdel i taget så att du kan ge ditt barn massage hemma i stunder när det passar dig och ditt barn. I samband med massagestunden kommer det att finnas tid för lite teori och samtal som anknyter till spädbarnsmassage och livet som nybliven förälder.

Jag ordnar även kursen för färre föräldrar och vid behov enskilt.

  • Är ni en grupp föräldrar på samma ort som önskar en kurs i spädbarnsmassage?
  • Är ni en grupp föräldrar som har något gemensamt och tillsammans vill lära er spädbarnsmassage?
  • Arbetar du i en verksamhet där en kurs i spädbarnsmassage skulle passa in?
  • Eller är du helt enkelt bara intresserad av att gå en kurs när jag ordnar en?

Hör av dig!

Lena Almén
Strandvägen 38 i Dalarö
0700682525
lena@lenaalmen.se
Certifierad Massör
Diplomerad Terapeutisk Gravidmassör
Certifierad Instruktör i Spädbarnsmassage
Diplomerad Medicinsk Massageterapeut,
Diplomerad Massageterapeut
Diplomerad Friskvårdsmassör
Certifierad MammaMagetränare