Din trygghet

 

Du som kund ska känna dig trygg med att du får en professionell behandling och du ska veta att din integritet respekteras.

Jag har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

Jag är även av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör. Det innebär att jag utöver mina diplomutbildningar har genomgått och godkänts på vid Svensk Massages nationella teoretiska och praktiska prov. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som säkerställer hög kvalitet på utbildning och yrkeskompetens.

Som medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund följer jag deras etiska regler gällande kundens integritet, terapeutens yrkesroll och förhållande till samhället.

Medlemskapet i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund inkluderar behandlingsskade- och ansvarsförsäkring samt skyldighet att pröva anmälningar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds Etiska Råd.

Hantering av personuppgifter

För att jag ska ha möjlighet att ge dig en behovsanpassad och säker behandling ställer jag frågor till dig. Utifrån dina önskemål om behandling ber jag dig att berätta om eventuella besvär, din hälsa och annat som kan vara relevant. Det du berättar antecknar jag för hand in i en journal. Efter behandlingen kompletterar jag med antecknar om vad du fick för behandling samt i förekommande fall resultat av inspektion och tester samt råd och uppföljning.

Jag ber dig även om namn, födelsedata och kontaktuppgifter. Det behövs för att journalen ska kopplas till dig och för att jag ska kunna komma i kontakt med dig före och efter behandlingar samt för att skicka information från företaget. Uppgifterna används även i förekommande fall vid fakturering och på kvittenser.

Som massageterapeut lyder jag inte under patientdatalagen men arbetar utifrån den vid skrivande och hantering av journaler, detta för att försäkringar ska gälla. Journaler ska förvaras inlåsta i 10 år.

Kontaktuppgifter sparas i min dator och i min telefon.

Om företaget anlitar personuppgiftsbiträde (t.ex. molntjänstleverantör eller redovisningsbyrå) som hanterar personuppgifter, upprättas personuppgiftsbiträdesavtal.

Mot uppvisande av legitimation har du rätt att se vilka personuppgifter och journalanteckningar som finns sparade, vid begäran få kopia av dessa samt få uppgifter raderade eller justerade om det inte strider mot annan lag som verksamheten är skyldig att följa.

Sedan den 25 maj 2018 regleras personuppgiftshantering av EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter!

Lena Almén
Strandvägen 38 i Dalarö
0700682525
lena@lenaalmen.se
Certifierad Massör
Certifierad MSTR®-terapeut
Diplomerad Terapeutisk Gravidmassör
Certifierad Instruktör i Spädbarnsmassage
Diplomerad Medicinsk Massageterapeut,
Diplomerad Massageterapeut
Diplomerad Friskvårdsmassör
Utbildat Tränare Maternityhealth by MammaMage