Effekter av massage

 

Massage används i både behandlande och friskvårdande syfte

Behandlande massage  påverkar musklers och fasciors spänning, elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet. Detta kan hjälpa dig med specifika problem eller belastningsskador som till exempel huvudvärk, värk i ländryggen, smärta i axlar och nacke, knäproblem samt idrottsskador. Friskvårdande massage ökar välbefinnandet och verkar avslappnande.

De positiva fysiska och mentala effekterna av klassisk massage är många
Massage minskar problem med spända muskler och stress. Massage har även en positiv inverkan på bland annat blodcirkulationen, immunförsvaret, andningen och koncentrationsförmågan.

Taktil massage minskar stress och ångest
Taktil massage påverkar vårt autonoma nervsystem (det vi inte kan styra med viljan) så att vi får en tydlig dämpning av stressystemet. Resultaten tyder på att mänsklig beröring i form av massage aktiverar ett specifikt hjärnområde som är kopplat till glädje och välbehag.

Massage minskar ryggsmärta
Patienter med ryggsmärta fick massagebehandling. Deras ryggsmärta minskade omedelbart efter massage och över en tid efter behandlingarna. Massagen förbättrade även patienternas rörlighet och deras psykiska välmående.

Massage minskar spänningshuvudvärk
Kvinnliga patienter som led av kronisk spänningshuvudvärk fick 10 behandlingar på överkroppen med djupgående massage inklusive massagebehandling av de triggerpunkter som hittades. Smärtans intensitet, frekvens och varaktighet förbättrades avsevärt.

Massage minskar käkledsproblem
När patienter med käkledsproblem tillfrågades om de använde alternativmedicinska behandlingar för sina bekymmer svarade 62% ja. Massage var den form av behandling som de allra flesta var mest nöjda med.

Lena Almén
Strandvägen 38 i Dalarö
0700682525
lena@lenaalmen.se
Certifierad Massör 
Diplomerad Terapeutisk Gravidmassör 
Certifierad Instruktör i Spädbarnsmassage
Diplomerad Medicinsk Massageterapeut,
Diplomerad Massageterapeut
Diplomerad Friskvårdsmassör
Certifierad MammaMagetränare